Membri - galconstantasud.ro
Marţi, 16-04-2024 01:26:27

Membri

Din cadrul parteneriatului public – privat ce formeaza Asociatia Grup de Actiune Locala Constanta Sud fac parte 15 membri: 4 reprezentanţi ai partenerilor publici, 10 parteneri privaţi si 1 reprezentat al societatii civile. Aşadar, in cadrul grupului de acţiune locala CONSTANTA SUD, 74% sunt reprezentanţi ai sectorului privat si civil, 26% ai sectorului public.

Parteneriatul public-privat CONSTANTA SUD respecta criteriul referitor la ponderea partenerilor privaţi si ai societatii civile, in sensul ca aceştia se situeaza peste pragul de 50% recomandat de Planul National de Dezvoltare Rurala si chiar peste pragul de 65% recomandat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale pentru selecţia potenţialelor GAL-uri.

Descrierea partenerilor:

In ceea ce priveşte reprezentativitatea privata in cadrul GAL - CONSTANTA SUD, participanţii in cadrul grupului sunt entitati juridice care reprezintă diferite sectoare de activitate sau deruleaza activitati complementare importante pentru dezvoltarea teritoriului din care fac parte, respectiv teritoriul GAL - CONSTANTA SUD, ceea ce aduce o asigurare in plus pentru caracterul integrator al strategiei de dezvoltare locala propusa de Gal - CONSTANTA SUD.

Componența parteneriatului

 

PARTENERI PUBLICI

Nr. crt.

Denumire partener

Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/ filială (localitate)[1]

Obiect de activitate[2]

1.

Judeţul Constanţa prin Consiliul Judeţean Constanţa

Oraşul Constanţa

 Judeţul Constanţa

Administrație publică

2.

Oraşul Negru Vodă prin Primăria Oraşului Negru Vodă

Oraşul Negru Vodă

 Judeţul Constanţa

Administrație publică

3.

Comuna Chirnogeni prin Primăria Comunei Chirnogeni

Comuna Chirnogeni

  Judeţul Constanţa

Administrație publică

4.

Camera Agricolă Judeţeană Constanţa

Oraşul Constanţa

 Judeţul Constanţa

Informare și consultare în sectorul agricol

PONDEREA PARTENERILOR PUBLICI DIN TOTAL PARTENERIAT 26 %

PARTENERI PRIVAŢI (inclusiv parteneriat într-un domeniu relevant constituit juridic înainte de lansarea apelului de selecție)

Nr. crt.

Denumire partener

Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/ filială(localitate)1

Obiect de activitate2

1.

S.C.Agroterra S.R.L.

Agigea

Comuna Agigea

Judeţul Constanţa

Agricol

2.

IF Femi Suat

Amzacea

Comuna Amzacea

Judeţul Constanţa

Agricol

3.

PFA Osman Erdal

Comana, Sat Pelinu

Comuna Comana, Sat Pelinu,

Judeţul Constanţa

Agricol

4.

PFA Ene Dumitru

Comana

Comuna Comana

Judeţul Constanţa

Agricol

5.

SC Sport - Agra SRL

Amzacea

Comuna Amzacea

Judeţul Constanţa

Agricol

6.

PFA Chirca Ovidiu Topraisar

Comuna Topraisar,Sat Biruinţa

Judeţul Constanţa

Agricol

7.

SC. Agrocorema SRL Chirnogeni

Comuna Chirnogeni

Judeţul Constanţa

Agricol

8.

SC La Titu Frumosu  SRL , Com. Bărăganu

Comuna Bărăganu

Judeţul Constanţa

Agricol

9.

S.C. First Grain S.R.L. Amzacea

Comuna Amzacea

Judeţul Constanţa

Agricol

10.

S.C. Agro Gheordunescu S.R.L. Mereni

Comuna Mereni

Judeţul Constanţa

Agricol

PONDEREA PARTENERILOR PRIVATI  DIN TOTAL PARTENERIAT 67%

PARTENERI SOCIETATE CIVILĂ (ONG)

Nr. crt.

Denumire partener

Sediul social/sediul secundar/punct de lucru/sucursală/filială (localitate)1

Obiect de activitate2

1.

Uniunea Democrată Turcă din România – Filiala Amzacea

Comuna Amzacea

Judeţul Constanţa

Protecția identității etnice si reprezentarea intereselor  minorității

 PONDEREA PARTENERILOR – SOCIETATE CIVILĂ DIN TOTAL PARTENERIAT 7%

 PARTENERI PERSOANE FIZICE RELEVANTE

Nr. crt.

Nume și prenume

Domiciliu1

Domeniu de activitate relevant în raport cu SDL

-

Nu este cazul

-

-

PONDEREA PARTENERILOR –PERSOANE FIZICE RELEVANTE DIN TOTAL PARTENERIAT 0% (max. 5%)

 

 

[1] Se va completa cu denumirea localității din teritoriul acoperit de parteneriat în care este înregistrat sediul/punctul de lucru/etc. Pentru partenerii care nu au sediu/punct de lucru/etc. în teritoriul acoperit de parteneriat se menționează localitatea și județul din afara teritoriului în care sunt înregistrați.

[2] Se va evidenția obiectul de activitate care reprezintă interesele unei minorități locale/interesele tinerilor/femeilor/ domeniul protecției mediului.

Despre celelalte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, vă invităm să vizitaţi pagina de web a

Centrului de Informare al Comisiei Europene în România

Avertisment

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României!

Toate informațiile, privind Programul Național de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării!

Anunt

Beneficiarii vor folosi baza de date cu preturi de referinta. Mai multe informatii pe siteul www.afir.info la informatii utile.