Obiectivele specifice - galconstantasud.ro
Miercuri, 15-07-2020 03:47:47

Obiectivele specifice

Implicarea actorilor locali reprezentativi pentru teritoriul Grupului de Acţiune Locala - CONSTANTA SUD;

b) Realizarea de analize si expertize teritoriale, analize diagnostic si analize SWOT la nivelul teritoriului GAL CONSTANTA SUD pentru identificarea corecta si exacta a oportunităţilor de dezvoltare rurala integrata si minimizarea riscurilor;

c) Formularea priorităţilor de dezvoltare a teritoriului si identificarea celor mai bune modalitati de implementare a activitatilor prioritare;

d) implementarea strategiei de dezvoltare locală a teritoriului Grupului de Acţiune Locală Constanţa Sud ;

e) elaborarea şi implementarea proiectelor oferite de programul LEADER, Axa 4 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;

f) alegerea proiectelor care vor fi finanţate în cadrul strategiei, stabilirea criteriilor de selecţie a proiectelor în acord cu priorităţile specifice ale strategiilor de dezvoltare locală;

g) pregătirea şi acordarea de asistenţă de specialitate persoanelor juridice şi fizice locale care vor să participe la proiecte în cadrul Planului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR - FEADR) în interesul colectivităţilor locale din teritoriul grupului şi în interesul personal nepatrimonial al Asociaţiei;

h) încurajarea inovării şi modernizarea formelor tradiţionale de know-how sau descoperirea de noi soluţii la problemele rurale persistente;

i) acţiuni de promovare a parteneriatelor publice-private;

j) diversificarea activităţilor economice care să genereze activităţi multiple şi venituri alternative constituite în favoarea Asociaţiei şi folosite in mod obligatoriu pentru realizarea scopului Asociatiei;

k) colaborare cu alte entităţi pe plan naţional şi internaţional, care au scopuri similare, în special cu alte organizaţii indiferent de forma de organizare, care participă la programul LEADER;

l) imbunatatirea mediului si spatiului rural, cresterea calitatii vietii si diversificarea activitatilor economice din spatiul rural prin implementarea strategiilor integrate de dezvoltare locala;

m) promovarea zonei Grupului de Actiune Locala Constanţa Sud şi asocierea ei cu alte regiuni din ţară şi străinătate.

Despre celelalte Programe desfăşurate sub egida Uniunii Europene în România, vă invităm să vizitaţi pagina de web a

Centrului de Informare al Comisiei Europene în România

Avertisment

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României!

Toate informațiile, privind Programul Național de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagină sunt distribuite GRATUIT și nu sunt destinate comercializării!

Anunt

Beneficiarii vor folosi baza de date cu preturi de referinta. Mai multe informatii pe siteul www.afir.info la informatii utile.